ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງໝໍ

ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ ໃນປະເທດລາວເຮົາ, ແພດ-ໝໍ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນດ່ານອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ສຸມໃສ່ທຸກວິທີທາງ ເພື່ອຕອບໂຕ້ ຮັກສາ ແລະ ບັນເທົາວິກິດນີ້ ໃຫ້ຜ່ານໄປໂດຍໄວ ເຊີ່ງນັ້ນ, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດບາງຄົນ ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປຫາຄອບຄົວດ້ວຍຊໍ້າ

ເຊີ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ກໍ່ພົບວ່າ ມີບຸກຄະລາກອນດ່ານໜ້າ ທີ່ໄດ້ຮັບເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ ຈາກການສໍາພັດໃກ້ຊິດກັບຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19ມື້ນີ້, ອິນໄຊລາວ ໄດ້ມີໂອກາດໂອລົມກັບ ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການຕອບໂຕ້ພະຍາດໂຄວິດ ທ່ານໜຶ່ງ

ທ່ານ ນາງ ວຽງຄອນ ສິລິປັນໂຍ ໜ່ວຍງານຕອບໂຕ້ໄວ (ປະຈຳໂຮງໝໍເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ໂດຍທ່ານໄດ້ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ ນີ້, ບຸກຄາລະກອນທາງການແພດ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຮອບດ້ານທີ່ສຸດ ເຊີ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ພະຍາຍາມປ້ອງກັນຕົນເອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອຄອບຄົວ ແລະ ຄົນຮອບຂ້າງ.

ແຕ່ພວກເຮົາກໍ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ສຸດຄວາມສາມາດ ເຖິງວ່າຈະລຳບາກພຽງໃດກໍ່ຕາມ ແຕ່ເພື່ອປະຊາຊົນ ເພື່ອສັງຄົມ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ອົດທົນ ແລະ ຈະຜ່ານຜ່າວິກິດນີ້ໄປໄດ້ດ້ວຍດີທ່ານ ນາງ ວຽງຄອນ ສິລິປັນໂຍ ໜ່ວຍງານຕອບໂຕ້ໄວທ່ານ ນາງ ວຽງຄອນ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ:

ນອກຈາກຈະມີການປ້ອງກັນຕົນເອງໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ແລ້ວ ພວກເຮົາ ຍັງໄດ້ມີການເກັບຕົວຢ່າງເພື່ອກວດຫາເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ ທຸກໆ 14 ວັນ ທັງນີ້, ກໍ່ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ກັບຕົນເອງ ຄອບຄົວ ແລະ ຄົນຮອບຂ້າງ

MenuGO DONGSearch for Home/ຂ່າວທົ່ວໄປຂ່າວທົ່ວໄປຄວາມຮູ້ສຶກຂອງໝໍadmin51 seconds ago 1 Less than a minuteນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ ໃນປະເທດລາວເຮົາ, ແພດ-ໝໍ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນດ່ານອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ສຸມໃສ່ທຸກວິທີທາງ ເພື່ອຕອບໂຕ້ ຮັກສາ ແລະ ບັນເທົາວິກິດນີ້ ໃຫ້ຜ່ານໄປໂດຍໄວ ເຊີ່ງນັ້ນ, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດບາງຄົນ ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປຫາຄອບຄົວດ້ວຍຊໍ້າເຊີ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ກໍ່ພົບວ່າ ມີບຸກຄະລາກອນດ່ານໜ້າ ທີ່ໄດ້ຮັບເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ ຈາກການສໍາພັດໃກ້ຊິດກັບຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19ມື້ນີ້, ອິນໄຊລາວ ໄດ້ມີໂອກາດໂອລົມກັບ ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການຕອບໂຕ້ພະຍາດໂຄວິດ ທ່ານໜຶ່ງທ່ານ ນາງ ວຽງຄອນ ສິລິປັນໂຍ ໜ່ວຍງານຕອບໂຕ້ໄວ (ປະຈຳໂຮງໝໍເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ໂດຍທ່ານໄດ້ໃຫ້ສຳພາດວ່າ:

ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ ນີ້, ບຸກຄາລະກອນທາງການແພດ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຮອບດ້ານທີ່ສຸດ ເຊີ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ພະຍາຍາມປ້ອງກັນຕົນເອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອຄອບຄົວ ແລະ ຄົນຮອບຂ້າງ. ແຕ່ພວກເຮົາກໍ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ສຸດຄວາມສາມາດ ເຖິງວ່າຈະລຳບາກພຽງໃດກໍ່ຕາມ ແຕ່ເພື່ອປະຊາຊົນ ເພື່ອສັງຄົມ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ອົດທົນ ແລະ ຈະຜ່ານຜ່າວິກິດນີ້ໄປໄດ້ດ້ວຍດີທ່ານ ນາງ ວຽງຄອນ ສິລິປັນໂຍ ໜ່ວຍງານຕອບໂຕ້ໄວທ່ານ ນາງ ວຽງຄອນ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ນອກຈາກຈະມີການປ້ອງກັນຕົນເອງໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ແລ້ວ ພວກເຮົາ ຍັງໄດ້ມີການເກັບຕົວຢ່າງເພື່ອກວດຫາເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ ທຸກໆ 14 ວັນ ທັງນີ້, ກໍ່ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ກັບຕົນເອງ ຄອບຄົວ ແລະ ຄົນຮອບຂ້າງ“ເຖິງວ່າບາງຄັ້ງຕ້ອງໄດ້ປະຈຳການເກືອບເດືອນ, ບໍ່ໄດ້ກັບໄປຫາຄອບຄົວ ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຄິດຮອດເຊີ່ງກັນແລະກັນ ກໍ່ໄດ້ມີການໂທຫາລູກ ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ວ່າງພຽງເລັກນ້ອຍ ກໍ່ສາມາດຄາຍຄວາມຄິດຮອດໄດ້” ທ່ານ ນາງ ວຽງຄອນ ກ່າວນອກຈາກນີ້,

ທ່ານ ນາງ ວຽງຄອນ ຍັງໄດ້ຝາກເຖິງປະຊາຊົນ ທີ່ກໍາລັງຈໍາກັດບໍລິເວນ ຫຼື ທີ່ກໍາລັງຮັບການປິ່ນປົວພະຍາດໂຄວິດ ໃຫ້ມີຄວາມອົດທົນ, ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຂອງແພດ-ໝໍຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ແຮງງານລາວ ທີ່ກັບມາຈາກຕ່າງປະເທດ ກໍ່ຂໍໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ບໍ່ລັກໂຕນອອກບ່ອນຈຳກັດບໍລິເວນ ເພື່ອຄອບຄົວ-ສັງຄົມ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າສັນຍາວ່າເຮົາຈະຜ່ານຜ່າອຸປະສັກນີ້ໄປນຳກັນ

ແຊເລື່ອງນີ້

Sponsor by sokxay plus

ວີທີຊື້ເລກ ໄດ້ຮັບເງີນຄືນ 5% ໄດ້ແທ້ 100%

ພຽງເທົ່ານີ້ ກໍ່ຮັບໄປເລີຍ ສ່ວນຫຼຸດ 5% ງ່າຍ


About admin

Check Also

ແຕກອີກແລ້ວ

ໂຊກເຮັງ! ເສດຖີຄົນໃຫມ່ມາແລ້ວເດີ້. ເລກປະຈຳງວດ ວັນທີ່ 30/11/2022 ເຊີ່ງ ເສດຖີຄົນນີ້ໄດ້ຊື້ ຕົວເລກຖືກລາງວັນຊະນະເລີດ 6 ຕົວໂດຍຕົງ …. ດີໃຈນຳຜູ້ໂຊກດວງເຮັງທີ່ເປັນເສດຖີຂ້າມຄືນໃນຄັ້ງນີ້ເດີ … ຄຼິບບ ….. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Comments

No comments to show.