ຕອບໃຫ້ເຂົ້າໃຈ! ກ່ຽວຢາ Lianhua Quingwen Capsule ແລະ ຢາທີ່ປຸງແຕ່ງຂື້ນ ໂດຍພຣະອາຈານ ຮສ. ປອ ຄໍາຕູ້ ອິນທະວົງ

ຕອບໃຫ້ເຂົ້າໃຈ! ກ່ຽວຢາ Lianhua Quingwen Capsule ແລະ ຢາທີ່ປຸງແຕ່ງຂື້ນ ໂດຍພຣະອາຈານ ຮສ. ປອ ຄໍາຕູ້ ອິນທະວົງ

ປອ. ດຣ. ບຸນຊູ ແກ້ວຫາວົງ ຫົວໜ້າກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ໄດ້ເປີດເຜີຍຜ່ານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນວ່າ: ສຳລັບ ຢາ Lianhua Quingwen Capsule ຢານີ້ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນຢູ່ ລາວ ແລ້ວ ແຕ່ກາງປີ 2020, ທີ່ໄດ້ລະບຸຂໍ້ບົ່ງໃຊ້ ສໍາລັດແກ້ພິດເບື່ອ, ແກ້ໄຂ້, ແກ້ຫວັດ, ແກ້ໄອ, ບັນເທົາອາການເຈັບຄໍ, ແກ້ປວດກ້າມຊີ້ນ.

ແຕ່ວ່າມາຮອດປະຈຸບັນທາງອົງການອະນາໄມໂລກບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເອົາເຂົ້າໃນຄູ່ມືປິ່ນປົວ COVID-19. ການໃຊ້ປິ່ນປົວແບບສົມທົບອາດມີຫຼາຍຄົນໃຊ້ ເພາະວ່າຢານີ້ມີຂໍ້ບົ່ງໃຊ້ ແລະ ປະສິດທິຜົນໃກ້ຄຽງກັບການປົວຕາມອາການຂອງຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອ COVID-19 ແຕ່ບໍ່ແມ່ນເຈາະຈົງ ແລະບໍ່ທັັນມີການຢັ້ງຢືນແບບວິທະຍາສາດ. ມີແຕ່ຂໍ້ມູນຈາກແຫຼ່ງຂ່າວຂອງສັງຄົມ.

ສ່ວນການນໍາເຂົ້າແມ່ນບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາ ອຢ. ຜ່ານມາ ສປ ຈີນໄດ້ເອົາມາຊ່ວຍເຫຼືອ ຈໍານວນ 280,000 ກວ່າ ແຄັບຊູນ ໄດ້ແຈກຢາຍໃຫ້ ສູນປິ່ນປົວ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໝົດແລ້ວ. ສ່ວນລາຄານັ້ນ ພວກເຮົາບໍ່ມີຂໍ້ມູນຊັດເຈນ.

ໃນສັງຄົມກະພົບເຫັນສະພາບການຈໍລະຈອນ ທາງ Online ເຊິ່ງວ່າທາງຂະແໜງການ ອຢ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກໍາລັງຕິດຕາມເພື່ອແກ້ໄຂ

ຢາພື້ນເມືອງຈໍານວນໜຶ່ງໄດ້ນໍາໃຊ້ທົດລອງປິ່ນປົວ ເພື່ອເຮັດການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ກັບຄົນຕິດເຊື້ອໂຄວິດ 19 ທີ່ ແຂວງ ຈຳປາສັກ, ເຊີ່ງໃນທີ່ຜ່ານມາ ແຂວງຈຳປາສັກ ກໍ່ເປັນແຂວງນື່ງ ໃນ 3 ແຂວງ ພາກໃຕ້ ທີ່ໄດ້ກຳນົດເອົາເປັນແຂວງ ເຮັດການສຶກສາ, ເຊີ່ງໃນເວລານັ້ນ ໄດ້ມີການລະບາດຂອງການຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19 ຫຼາຍ ແລະ ການເຮັດການຄົ້ນຄວ້ານໍາໃຊ້ຢາພື້ນເມືອງ ກໍ່ແມ່ນເຮັດ ກັບກຸ່ມຄົນທີ່ໄດ້ຮັບເຊື້ອໂຄວິດ-19 ທີ່ມີອາການເບື້ອງຕົ້ນ ບໍ່ສະແດງອາການ ແລະ ອາການປານກາງ ແລະ ຢາທັງ 3 ຊະນິດຄື: ລາຊີບີ, ກະຊາຍຂາວ ແລະ ຜັກຄາວທອງ ທີ່ໄດ້ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າກໍ່ແມ່ນເປັນອີກນື່ງທາງເລືອກໃນການປະກອບສວ່ນການນຳໃຊ້ຢາພື້ນເມືອງສົມທົບ ກັບຢາຫຼວງ ຈຸດປະສົງຫຼັກກໍ່ ເພື່ອຊວ່ຍ ສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ແກ່ຮ່າງກາຍ, ຫຼຸດຜ່ອນອາການ ແລະ ເພື່ອຊ່ວຍຢັບຢັ້ງການນໍາຂອງເຊື້ອລົງສູ່ປອດ.

ປະຈຸບັນແມ່ນຍັງລໍຖ້າສະຫຼຸບຜົນການສຶກສາ.ສຳລັບຂໍ້ມູນຈາກແຫຼ່ງຂ່າວ ດັ່ງທີ່ບັນດາທ່ານໄດ້ຮັບນັ້ນ ອາດເປັນຂໍ້ມູນທີ່ເກີນຈິງ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄຳຖາມຈາກສັງຄົມວ່າ ໄດ້ຜ່ານ ອຢ ແລ້ວບໍ່ ? ປີ່ນປົວດີແທ້ບໍ່ ? ກໍລະນີຢາທີ່ຜະລິດ-ປຸງແຕ່ງຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ ທີ່ສັງຄົມກໍາລັງມີຫຼາຍຄໍາຖາມຕໍ່ການຈັດຕັ້ງກ່ຽວຂ້ອງຂອງພາກລັດ.ເຊີ່ງມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍມາຊີ້ແຈງໃຫ້ບັນດາທ່ານຮັບຊາບວ່າ: ຕາມຈຸດປະສົງຫຼັກກໍ່ແມ່ນການນຳສະເໜີ ເພື່ອການປະກອບສ່ວນ ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ແລະ ຄຽງຄູ່ກັບການເຮັດການຄົ້ນຄວ້າໄປພ້ອມໆກັນ ເຊີ່ງຢາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຜະລິດປຸງແຕ່ງຂື້ນ ໂດຍມີສ່ວນຮ່ວມຈາກ ພະອາຈານ ຮສ. ປອ ຄໍາຕູ້ ອິນທະວົງ ພາຍໃຕ້ການເຫັນດີເປັນເອກະພາບຂອງການນຳຂັ້ນແຂວງ ຈຳປາສັກ ແລະ ເພີ່ນກໍ່ແມ່ນບຸກຄົນນື່ງທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຮ່ວມກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຮັດການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໃນຄັ້ງນີ້, ເຊີ່ງຢາທີ່ນຳມາສະເໜີໃຊ້ເພື່ອການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໃນຄັ້ງນີ້ນັ້ນ ກໍ່ແມ່ນ ຢາພື້ນເມືອງ ທີ່ໄດ້ມາຈາກພືດທີ່ເປັນຢາ ທີ່ມີຊື່ເອີ້ນຈາກທ້ອງຖີ່ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ໄດ້ນຳມາເປັນສູດຕຳລາ ເຊີ່ງສູດຕໍາລານັ້ນ ກໍ່ແມ່ນຕໍາລາສືບທອດຈາກພູມປັນຍາຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ເຊີ່ງຢາດັ່ງກ່າວ ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການນຳສະເໜີເພື່ອຂໍການພິຈາລະນາ ການນຳໃຊ້ ເພື່ອການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າກັບຄົນຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19. ສະນັ້ນ, ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຍັງຈະໄດ້ ສົມທົບສືບຕໍ່ ພິຈາລະນາ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບ ກ່ອນການນຳໃຊ້ຢາພື້ນເມືອງ ດັ່ງກ່າວ ຕື່ມອີກ ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.

ແລ້ວມາຮອດຄຳຖາມຈາກສັງຄົມທີ່ວ່າ ໄດ້ຜ່ານ ອຢ ແລ້ວບໍ່ ນັ້ນ ແມ່ນວ່າ ຢາດັ່ງກ່າວ ຍັງບໍ່ທັນຜ່ານການຂື້ນທະບຽນ ຈາກກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເທື່ອ, ເນື່ອງຈາກເປັນຢາພື້ນເມືອງທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າເພື່ອເຮັດການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ແຕ່ວ່າການນຳໃຊ້ນັ້ນ ແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກກ່ອນ, ກໍ່ເພື່ອໃຫ້ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້ານັ້ນ ໄປຕາມຫຼັກການວິທະຍາສາດຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການນຳໃຊ້ຂອງແພດໝໍ ແລະ ມີການຕິດຕາມຢ່າງຄັກແນ່ ຈົນສາມາດສະຫຼຸບຜົນຂອງການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.ສໍາລັບຄໍາຖາມທີ່ວ່າ ປີ່ນປົວຄົນຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ດີແທ້ບໍ່ ນັ້ນ ແມ່ນຍັງບໍ່ມີການສຶກສາໃດ ຫຼື ການຢັ້ງຢືນໃດ ວ່າມີຢາໃຊ້ສະເພາະເພື່ອປີ່ນປົວຄົນຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ຫາຍດີໄດ້ ມີພຽງແຕ່ຢາ ທີ່ໃຊ້ປີ່ນປົວຕາມອາການ ແລະ ຊວ່ຍເສີມສ້າງພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການກະຈ່າຍແຜ່ເຊື້ອ ໃຫ້ເບົາບາງລົງ ຈົນກ້າວບໍ່ໃຫ້ລົງສູ່ປອດ ແລະ ອາການກໍ່ຄ່ອຍໆຫາຍດີຂື້ນ ຈົນບໍ່ພົບເຊື້ອໃນຮ່າງກາຍ

Sponsor by sokxay plus

ວີທີຊື້ເລກ ໄດ້ຮັບເງີນຄືນ 5% ໄດ້ແທ້ 100%

ພຽງເທົ່ານີ້ ກໍ່ຮັບໄປເລີຍ ສ່ວນຫຼຸດ 5% ງ່າຍ


About admin

Check Also

ແຕກອີກແລ້ວ

ໂຊກເຮັງ! ເສດຖີຄົນໃຫມ່ມາແລ້ວເດີ້. ເລກປະຈຳງວດ ວັນທີ່ 30/11/2022 ເຊີ່ງ ເສດຖີຄົນນີ້ໄດ້ຊື້ ຕົວເລກຖືກລາງວັນຊະນະເລີດ 6 ຕົວໂດຍຕົງ …. ດີໃຈນຳຜູ້ໂຊກດວງເຮັງທີ່ເປັນເສດຖີຂ້າມຄືນໃນຄັ້ງນີ້ເດີ … ຄຼິບບ ….. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Comments

No comments to show.