ກອງປະຊຸມ ລັດຖະບານເດືອນພຶດສະພາ ເຫັນດີດ້ານຫຼັກການ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງດຳລັດ ວ່າດ້ວຍລົດບໍລິຫານຂອງລັດ ແນໃສ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ລົດຂອງລັດລວມສູນ ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ

ກອງປະຊຸມ ເດືອນພຶດສະພາ ເຫັນດີດ້ານຫຼັກການ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງດຳລັດ ວ່າດ້ວຍລົດບໍລິຫານຂອງລັດ ແນໃສ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ລົດຂອງລັດລວມສູນ ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ.

ກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ສະໄໝສາມັນ ປະຈໍາເດືອນພຶດ ສະພາ 2021 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 20 ແລະ ໄດ້ອັດລົງ ໃນຕອນແລງວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2021 ໂດຍໄດ້ດຳເນີນຜ່ານລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ ແລະ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ພັນຄຳ ວິພາວັນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ; ມີບັນດາທ່ານ ສະມາຊິກລັດຖະບານ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງ, ຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ຕໍ່ບັນດາເອກະສານສຳຄັນດັ່ງນີ້.

1. ບົດລາຍງານຮອບດ້ານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງລັດຖະບານ ປະຈໍາເດືອນພຶດສະພາ ແລະ ທິດທາງແຜນວຽກຈຸດສຸມ ເດືອນມິຖຸນາ 2021: ກອງປະຊຸມ ເຫັນ ດີດ້ານຫຼັກການ ຮັບຮອງເອົາເນື້ອໃນຂອງບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ. ສຳລັບແຜນວຽກຈຸດສຸມ ປະຈຳເດືອນມິຖຸນາ 2021

2. ຮ່າງຄຳສັ່ງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕ້ານການຮົ່ວໄຫຼ ຂອງລາຍຮັບງົບປະມານແຫ່ງລັດ: ເນື້ອໃນ ຂອງຮ່າງຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ແມ່ນເນັ້ນໜັກໃສ່ການເພີ່ມຄວາມເປັນເຈົ້າການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຕ່າງໆໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ກຳນົດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເປັນເຈົ້າການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການ ທີ່ຕິດພັນກັບການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດ ໃນຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ບໍ່ມີການຮົ່ວໄຫຼ, ພ້ອມທັງ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງໂຄງລ່າງພື້ນຖານການເກັບລາຍຮັບ ໂດຍສະເພາະ ຫັນສູ່ການຄຸ້ມຄອງ ໂດຍນຳໃຊ້ລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ.

3. ຮ່າງດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟູມເຟືອຍ: ເນື້ອໃນຂອງຮ່າງດຳລັດສະບັບນີ້ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການກຳນົດຫຼັກການ, ມາດຕະການ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດ, ແຫຼ່ງທຶນຂອງລັດ, ຊັບສິນຂອງລັດ ແລະ ເວລາລັດຖະການ ຂອງການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດ ໃຫ້ມີຄວາມປະຢັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ ເພື່ອສະສົມທຶນຮອນ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ແນໃສ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ທົ່ວສັງຄົມ ໃຫ້ມີສະຕິຕື່ນຕົວ ແລະ ເປັນເຈົ້າການ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟູມເຟືອຍ ໂດຍສະເພາະ ການຊົມໃຊ້ຊັບສິນສ່ວນຕົວ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ພາຫະນະ, ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ແລະ ເວລາ ເພື່ອສະສົມເປັນທຶນຮອນ ໄວ້ພັດທະນາຄອບຄົວ, ປະເທດຊາດບ້ານເມືອງ ແລະ ສ້າງອະນາຄົດທີ່ສົດໃສ ໄວ້ໃຫ້ລູກ-ຫຼານ ສືບທອດຕໍ່ໄປ.

ຕໍ່ເອກະສານທີ 2, 3 ແລະ 4, ກອງປະຊຸມ ເຫັນດີດ້ານຫຼັກການ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງເອກະສານ 3 ສະບັບດັ່ງກ່າວໂດຍມອບໃຫ້ກະຊວງການເງິນ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ນຳໄປປັບປຸງ ແລະ ຮຽບຮຽງຄືນ ຕາມການປະກອບຄຳເຫັນຂອງສະມາຊິກລັດຖະບານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮ່າງນິຕິກຳ 3 ສະບັບນີ້ ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ເປັນນິຕິກຳທີ່ສຳຄັນ ໃນການຫັນເປັນອັນລະອຽດເນື້ອໃນວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ.

4. ຮ່າງດຳລັດ ວ່າດ້ວຍລົດບໍລິຫານຂອງລັດ: ດຳລັດສະບັບນີ້ ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອເປັນເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ລົດຂອງລັດ ລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ, ຖືກຕ້ອງກັບເປົ້າໝາຍ, ແທດກັບຈຸດພິເສດ ແລະ ພູມສັນຖານ, ປະຢັດ-ຕ້ານການຟູມເຟືອຍ, ໂປ່ງໃສ, ສາມາດກວດສອບໄດ້, ທັງເປັນບ່ອນອີງໃນການຂຶ້ນແຜນ ການຈັດຊື້ພາຫະນະຂອງລັດໃນຕໍ່ໜ້າ ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ແທດຕົວຈິງ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.

5. ບົດລາຍງານ ຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການກະກຽມບັນດາຮ່າງກົດໝາຍ ເພື່ອສະເໜີຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ນຳເຂົ້າພິຈາລະນາ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊາດທີ IX ຊຶ່ງລັດຖະບານ ຈະສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍ 11 ສະບັບ, ໃນນີ້ ມີກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ ຈຳນວນ 4 ສະບັບ ແລະ ກົດໝາຍປັບປຸງ ຈຳນວນ 7 ສະບັບ.

6. ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສຳຫຼວດວັດແທກ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່;7. ຮ່າງຍຸດທະສາດການພັດທະນາພະລັງງານແຫ່ງຊາດ;8. ຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ປີ 2021 ຫາ 2030;9. ຮ່າງແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ;

ຂ່າວເສດຖະກິດ-ການຄ້າ ແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ສູ່ສັງຄົມ

Sponsor by sokxay plus

ວີທີຊື້ເລກ ໄດ້ຮັບເງີນຄືນ 5% ໄດ້ແທ້ 100%

ພຽງເທົ່ານີ້ ກໍ່ຮັບໄປເລີຍ ສ່ວນຫຼຸດ 5% ງ່າຍ


About admin

Check Also

ເກີດເຫດລົດເມປີ້ນ ເສຍຊີວິດຄາທີ່ສອງຄົນ!

😱ເກີດເຫດລົດເມປີ້ນ ເສຍຊີວິດຄາທີ່ສອງຄົນ!•ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນ 3 ກຸມພາ 2023 ເກີດເຫດລົດເມປີ້ນ ທີ່ບ້ານ ຫ້ວຍເຊົາ ເມືອງ ຄົງເຊໂດນ ເເຂວງສາລະວັນ. ຈາກການເກີດອຸບັດຕິເຫດມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຫຼາຍຄົນ (ເຊິ່ງຂໍ້ມູນຈາກຂໍ້ຄວາມຄິດເຫັນໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຕາຍສອງຄົນ) …. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Comments

No comments to show.